Nová válcová zkušebna brzd

Testování brzd  dle metodiky pro STK za 399 Kč

Jako první autorizovaný partner ŠKODA v Brně disponujeme válcovou zkušebnou MOTEX 7742. Jedná se o schválenou a certifikovanou zkušebnu. Test brzd provádíme za cenu 399,-Kč. Brzdy jsou nejdůležitější částí Vašeho vozu a je třeba jim v autorizovaném servisu věnovat patřičnou péči. Neriskujte a nechte si alespoň jednou ročně brzdy otestovat na profesionální brzdové zkušebně.

Objednejte si test brzd

Proč vlastně testovat brzdovou soustavu:
  • test brzd měří přesně souměrnost brzd
  • test brzd měří přesně účinnost brzd
  • test brzd měří každé kolo samostatně
  • test brzd vyhodnocuje funkci ruční brzdy
  • test brzd vyhodnocuje ovalitu brzd

V ceně od nás dostanete:

 Protokol z měření dle metodiky pro STK – grafický záznam :
  • závislosti brzdných sil na ovládacím tlaku s posilovačem i bez posilovače do jednoho grafu se záznamem prokluzu každého kola
  • vyhodnocení maximálních brzdných sil během měření
  • vyhodnocení dosažené brzdné síly parkovací brzdy, záznam bloku kola a celkové vyhodnocení účinku parkovací brzdy při zadání celkové hmotnosti vozidla pro předepsaný sklon svahu
 Další pomocné grafické záznamy :
  • závislost brzdných sil levé a pravé nápravy pro snadné vyhodnocení nesouměrnosti v průběhu celého měření spolu s tolerančním polem a grafickým barevným vyhodnocením překročení limitu
  • závislost dosažených brzdných sil na čase pro snadné vyhodnocení ovality brzd

Objednejte si test brzd