Obnovuje se výroba s ochrannými opatřeními

Společnost ŠKODA AUTO se připravuje na obnovení výroby ve svých závodech v České republice a to již 27. dubna 2020. Aby bylo zaměstnance možné co nejlépe chránit před nákazou koronavirem, schválila automobilka pro všechny útvary podniku rozsáhlý seznam bezpečnostních opatření. V celkem více než 80 bodech zachycuje ŠKODA AUTO konkrétní kroky k ochraně zdraví zaměstnanců a přijímá organizační opatření, jak čelit nákaze koronavirem na pracovišti.

Pro zaměstnance ve výrobě se plánuje vytvoření menších týmů, které by měly pracovat ve stálém složení. Briefingy při střídání směn mají být stručnější. Zaměstnanci také nebudou čerpat přestávky současně, nýbrž postupně, aby se minimalizoval přímý kontakt a tím i riziko nákazy. Tam kde je to možné, je doporučeno pracovat v rámci mobilní práce z domova, kromě toho bude v kancelářích snížen počet současně přítomných osob, aby bylo zajištěno dodržování potřebného odstupu. Také zde platí, že doby přestávek se nebudou čerpat souběžně, aby bylo zdraví zaměstnanců co nejlépe ochráněno.

Katalog opatření tak mimo jiné předepisuje i povinnost nasadit si nejpozději při vstupu do areálu závodu roušku a během pracovní doby ji nesundávat. Roušku zaměstnancům poskytne společnost ŠKODA AUTO. Každé směně bude přidělen čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů. Mimo to budou všechny oblasti podléhat časté celkové dezinfekci.

autospektrumacc brno slatina corona desinfekce

Spolu s těmito pravidly platí všeobecně platná bezpečnostní opatření a hygienická doporučení, jako například upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí či dezinfikování rukou, nebo pravidlo nedotýkat se rukama obličeje.

Bezpečnostní pravidla pro období po obnovení výroby bude společnost ŠKODA AUTO realizovat ve třech fázích. Během první fáze proběhne zahájení výroby s úplným zavedením všech schválených opatření, jak bylo popsáno výše. V druhé fázi budou určitá bezpečnostní opatření uvolněna, jakmile to bude možné. V třetí fázi budou bezpečnostní předpisy v delším časovém horizontu postupně uvolňovány v té míře, v jaké to bude s ohledem na co nejlepší ochranu zdraví obhajitelné. Na konci této třetí fáze pak, ve vhodném okamžiku, budou obnoveny obvyklé postupy. Pak budou zrušena i dočasná omezení vstupu do závodu, platná na základě aktuální situace, a schůzky týmů se budou opět konat tak, jak je obvyklé.

O ochranných opatřeních bude ŠKODA AUTO informovat své zaměstnance ve všech výrobních závodech v České republice prostřednictvím tištěných materiálů a digitálních kanálů. Vedoucí pracovníci seznámí členy svých týmů se specifickými bezpečnostními opatřeními přijatými pro příslušná oddělení.